DEKLARACJE (WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE)

Aby pobrać odpowiednie deklaracje (właściwości użytkowe) należy wybrać odpowiedni dział z menu po prawej stronie, pliki przygotowane są w formacie Adobe PDF