Elektromontaż Rzeszów to producent urządzeń rozdzielcze średniego
i  niskiego napięcia. Program produkcji urządzeń rozdzielczych średniego
napięcia dla energetyki, przemysłu i budownictwa zawiera szeroką
ofertę pozwalającą na ekonomiczne dopasowanie do wymagań użytkownika,
jak również na bezproblemową rozbudowę istniejących instalacji.
Program produkcji urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia
obejmuje: systemy wykorzystywane w przemyśle, budownictwie ogólnym, publicznym;
szpitale, szkoły, biura oraz budownictwie mieszkaniowym, jak również w układach
automatyki i sterowania.