en_Zmiany w produkcji słupów oświetleniowych

(en_tłumacz) Z początkiem 2 kwartału 2018r następuje wygaszanie słupów giętych z blachy stalowej z tzw. starej produkcji. Zostają one zastąpione słupami w technologii spawania laserowego, które nie odbiegają wyglądem zewnętrznym od zastąpionych, a przewyższają ich walorami estetycznymi (brak widocznej spoiny wzdłużnej).

Poniżej typy słupów, których produkcja2 ulegnie wygaszeniu oraz ich zamienników:

Słupy stożkowe  proste                                                     Słupy sześciokątne   proste 

S-30C zastąpiony S-30PC-3;                                                S-30 zastąpiony S-30P/6-3;

S-40C zastąpiony S-40PC-3;                                                S-40 zastąpiony S-40P/6-3;

S-50C zastąpiony S-50PC-3;                                                S-50 zastąpiony S-50P/6-3;

S-60PC zastąpiony S-60PC-3;                                              S-60P zastąpiony S-60P/6-3;

S-70PC zastąpiony S-70PC-3;                                              S-70P zastąpiony S-70P/6-3;

S-80PC zastąpiony S-80PC-3;                                              S-80P zastąpiony S-80P/6-3;

S-80PC zastąpiony S-80PC-3;                                              S-90P zastąpiony S-90P/6-3;

S-90PC zastąpiony S-90PC-3;                                              S-100P/6 zastąpiony S-100P/6-3;

S-100PC zastąpiony S-100PC-3;

S-110PC zastąpiony S-110PC-3;

S-120PC zastąpiony S-120PC-3;

Słupy stożkowe wysięgnikowe                                        Słupy sześciokątne wysięgnikowe

S-60C zastąpiony S-60C-3;                                                S-60 zastąpiony S-60/6-3;

S-70C zastąpiony S-70C-3;                                                S-70 zastąpiony S-70/6-3;

S-80C zastąpiony S-80C-3;                                                S-80 zastąpiony S-80/6-3;

S-90C zastąpiony S-90C-3;                                                S-95 zastąpiony S-90P/6-3+wysięgnik NT ST H0,5m;

S-100C zastąpiony S-100C-3;                                            S-100/6 zastąpiony S-100/6-3;

S-110C zastąpiony S-110C-3;

S-120C zastąpiony S-120C-3

Pozostałe słupy S-95XY; S-100/6XY; S-100CXY; S-110CXY; S-120CXY ich konfiguracja dla słupów, które je zastępują będzie określana indywidualnie. Informujemy, że słupy o których mowa powyżej będą dostępne do wyczerpania stanów magazynowych.